Cadeaubon Den Haag

Privacy Policy

Privacy Policy
Den Haag Marketing neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid van Den Haag Marketing uiteengezet. Wij raden u daarom aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen. De met hoofdletters geschreven woorden in deze Privacy Policy zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

1. Wie is Den Haag Marketing?

Den Haag Marketing is de overkoepelende marketing en promotie organisatie voor de stad Den Haag. In deze hoedanigheid houdt Den Haag Marketing zich onder meer bezig met de exploitatie van de webwinkels www.denhaag-shop.nl en www.cadeaubondenhaag.nl.

De Stichting Den Haag Marketing is gevestigd te (2511 BH) aan de Grote Marktstraat 34 C in ’s-Gravenhage en staat onder nummer 41155491 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken op nummer 070-3618888 en info@denhaag.com.

De wijze van opslaan en het gebruik van uw (persoons)gegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming (persoons)gegevens.

2. Welke (persoons)gegevens verwerkt Den Haag Marketing?

Om Artikelen aan u te kunnen toesturen en eventueel een Account te kunnen aanmaken heeft Den Haag Marketing bepaalde informatie van u nodig. Bij de bestelling van een Artikel wordt u om de onderstaande aanvullende informatie gevraagd.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Plaats
• Provincie
• Land
• Telefoonnummer
• Faxnummer
• E-mailadres
• Betalingsvoorkeur
• Bankrekeningnummer (indien noodzakelijk voor de gekozen betalingswijze)
• Creditcard nummer (indien noodzakelijk voor de gekozen betalingswijze)

Bij de registratie van een Account wordt u tevens gevraagd een wachtwoord voor uw Account op te geven.
Wanneer u uw Account beëindigt, zal Den Haag Marketing uw Account verwijderen. Den Haag Marketing blijft echter gerechtigd om de door u opgegeven gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze Privacy Policy.

Automatisch gegenereerde informatie
Om Den Haag Marketing optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Website te beveiligen) heeft Den Haag Marketing bepaalde informatie nodig. Den Haag Marketing verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Website en het Account. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken) en de pagina's die u op de Website bezoekt.

Voor zover Den Haag Marketing deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Den Haag Marketing ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Den Haag Marketing cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Hier kunt u onze Cookie Policy lezen.

4. Voor welke doeleinden verwerkt Den Haag Marketing (persoons)gegevens?

Doeleinden
Den Haag Marketing verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

• om uw gebruik van de Website mogelijk te maken;
• om u te informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten van Den Haag Marketing;
• voor statistisch onderzoek;
• om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
• om uw vragen, opmerkingen en klachten af te handelen; en
• om informatie aan derden te verstrekken op grond van wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

Deze doeleinden worden hieronder nader toegelicht.

Gebruik door Den Haag Marketing
Indien u de Website alleen bezoekt en geen Account aanmaakt, verwerken wij alleen de automatisch gegenereerde informatie zoals hierboven beschreven. Deze informatie gebruiken wij onder meer om uw gebruik van de Website te vergemakkelijken, om gebruiker statistieken op te stellen en om het gebruik te analyseren zodat we de Website nog gebruikersvriendelijker kunnen maken. Indien u een Account aanmaakt, gebruiken wij uw gegevens ook voor het afhandelen van de door u gedane bestellingen.

De door u verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het per e-mail toezenden van informatie over eigen, gelijksoortige producten en diensten van Den Haag Marketing. Hieronder vallen bijvoorbeeld promotionele acties van Den Haag Marketing. Tevens kunt u zich op de Website aanmelden voor de nieuwsbrief van Den Haag Marketing.

Mocht u geen berichten van Den Haag Marketing meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@denhaag.com. De mogelijkheid hiertoe wordt u tevens geboden in ieder afzonderlijk bericht.

Verstrekken aan derden
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekt Den Haag Marketing uw (persoons)gegevens niet aan derden (bijvoorbeeld voor het toesturen van reclame). Wij kunnen deze echter wel aan derden verstrekken als u hiervoor toestemming heeft gegeven, en voorzover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de Website. Daarnaast kunnen wij hiertoe gehouden zijn op grond van (inter)nationale wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak, op verzoek van een bevoegde autoriteit en indien dit noodzakelijk is ter bescherming van onze eigen rechten.

Gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn, zoals automatisch gegenereerde informatie met uitzondering van uw IP-adres, kunnen door Den Haag Marketing aan derden worden verstrekt.

Hyperlinks van derden
De Website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van de Website verlaat en op de website of in (een extensie van) de dienst van een andere partij terecht komt. Den Haag Marketing heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Den Haag Marketing worden verwerkt. Den Haag Marketing accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Hoe beschermt Den Haag Marketing uw (persoons)gegevens?
Den Haag Marketing neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Overdracht van Den Haag Marketing
Afhankelijk van hoe Den Haag Marketing zich ontwikkelt, kan het in de toekomst voorkomen dat één of meer bedrijfsonderdelen worden verkocht aan een derden. In dat geval kunnen uw (persoons)gegevens ook worden overgedragen.

7. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie
Den Haag Marketing kan gebruik maken van derden om uw (persoons)gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy. Deze derde partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of kunnen servers hebben die zich bevinden in landen buiten de Europese Unie. De privacybescherming in die landen kan van een lager niveau zijn. Indien Den Haag Marketing uw gegevens buiten de Europese Unie zal verwerken, zal zij u hierover informeren en – voor zover noodzakelijk op grond van geldende wet- en regelgeving – toestemming vragen.

8. Inzage en wijziging van uw (persoons)gegevens
U kunt uw Accountgegevens te allen tijde inzien en wijzigen. Als u wilt weten welke (persoons)gegevens over u Den Haag Marketing nog meer verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@denhaag.com .

U kunt Den Haag Marketing verzoeken om uw (persoons)gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk worden verwerkt. Indien Den Haag Marketing uw verzoekt weigert, zal zij u de redenen daarvoor aangeven.

Op verzoeken tot inzage alsmede verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, zal Den Haag Marketing binnen vier weken schriftelijk reageren.

9. Hoe lang bewaart Den Haag Marketing uw (persoons)gegevens?
Den Haag Marketing bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

10. Mogen minderjarigen van de Website gebruik maken?
Als u nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet u toestemming hebben van uw ouders of voogd voordat u een Account aanmaakt. Door het aanmaken van een Account, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders/voogd hebt om een Account aan te maken.

11. Kan Den Haag Marketing de Privacy Policy wijzigen?
Den Haag Marketing kan de Privacy Policy te allen tijde wijzigen. Van wijzigingen wordt u op de hoogte gesteld via de Website.

12. Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen over het gebruik van de Website of over de Privacy Policy, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@denhaag.com.

Laatst gewijzigd op 14 oktober 2015.